Фотоотчеты / 03.01.2015 DJ APHRODITE (UK) NEW YEAR 2015